מתכננת לגמול את התינוק שלך מהנקה? רוצה ללמוד איך להתמודד עם אתגרים בגמילה שעשויים להתעורר? בואי להבין ולתכנן את תהליך הגמילה מההנקה באופן שייטיב איתך ועם התינוק שלך.