עמותת גושן, כגוף ידע מקצועי, מקדמת את בריאותם והתפתחותם של ילדי ישראל על ידי קידום יכולתם של אנשי מקצוע מכל התחומים לתת מענה לצרכים בריאותיים מגוונים של ילדים והורים. כל זאת תוך שיתוף פעולה עם השירותים והארגונים הפועלים ברשויות המקומית ובמגזר השלישי, ותוך חיבור המערכת הבריאותית עם המערכת החינוכית והחברתית.

במהלך תקופת הקורונה, התקיים יום עיון ארצי למנהלות המרכזים לגיל הרך במודל הבין-משרדי של האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.

ביום זה אשר היווה את הפתיח הרשמי של תכנית ההכשרה השנתית של מנהלות המרכזים השתתפו מעל 140 אנשי מקצוע בכלל זה: צוות מנהלות המרכזים לגיל הרך ברחבי הארץ, צוות מטה אגף קדם יסודי, מפקחות גנים, צוות מטה ומחוז של 360 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ועוד.

במסגרת היום התקיימה הרצאתה של ד”ר חוה גדסי אשר עסקה בסוגיית מקומם של רופאי הילדים במערך הרשותי לגיל הרך מתוך מטרה לייצר מודעות וממשקים אופרטיביים לעשיה מיטבית ברשויות המקומיות.

לאחר הרצאתה ד”ר גדסי הוצג מודל העבודה המשותף של המרכז לגיל הרך בחצור כמודל למידה יישומי. המודל הוצג ע”י מנהלת המג”ר, הגב’ שלומית טוביאנה אשר עובדת בשותפות עם ד”ר נילי סער, רופאת הילדים המקומית מטעם קופ”ח כללית.

 

 

תאריך התחלה: 2020-10-21 09:00:00

תאריך סיום: 2020-10-21 00:00:00

חומרי לימוד