משחק הוא מושג מאוד מרכזי בחיים של הילדים והילדות שלנו ובהתפתחות שלהם. נכיר סוגים שונים של משחקים, נבין מה התפקידים השונים שממלא המשחק בחיי הילדים, נכיר את שלבי ההתפתחות של המשחק, ונקדיש חלק גדול מהמפגש ללמידה של כלים וטכניקות שיאפשרו לנו להשתמש במשחק ככלי לחיזוק וביסוס הקשר שלנו עם הילדים והילדות שלנו, וליצירת הנאה משותפת.