עמותת גושן, כגוף ידע מקצועי, מקדמת את בריאותם והתפתחותם של ילדי ישראל על ידי קידום יכולתם של אנשי מקצוע מכל התחומים לתת מענה לצרכים בריאותיים מגוונים של ילדים והורים. כל זאת תוך שיתוף פעולה עם השירותים והארגונים הפועלים ברשויות המקומית ובמגזר השלישי, ותוך חיבור המערכת הבריאותית עם המערכת החינוכית והחברתית.

במהלך תקופת הקורונה, התקיים מפגש הכשרה מקוון בנושא התפתחות הילד לכ-45 אנשי המקצוע מתחום הטיפול, החינוך, הייעוץ, הבריאות והמגזר השלישי בעיר לוד. מפגש זה התקיים במסגרת פיילוט משרד הבריאות לצמצום פערים והנגשת שירותים לקידום בריאותם והתפתחותם של ילדי הגיל הרך והוריהם בעיר לוד.

במסגרת המפגש ניתנה הרצאה בנושא: “מחברים את הנקודות: מקומם של אנשי המקצוע במערך הטיפול ההתפתחותי הרשותי”.

ההרצאה, אשר הועברה על ידי ד”ר חוה גדסי, רופאת ילדים ומנהלת רפואית  של עמותת גושן, עסקה בשאלות מגוונות כגון:

מהם הגורמים המשפיעים על בריאות והתפתחות מיטבית של ילדים הגיל הרך, מהם גורמי הסיכון והחוסן בקרב ילדים בגיל הרך? מי הם אנשי המקצוע הרלוונטיים לעבודה מיטבית עם ילדים בגיל הרך וכיצד מקדמים עבודה בין-מקצועית בין כל אלו? ועוד.

במהלך ההרצאה התקיים שיח שיתופי אודות דרכי עבודה רלוונטיים לקידום עבודה מיטבית בגיל הרך בעיר לוד.

תאריך התחלה: 2020-09-29 21:00:00

תאריך סיום: 2020-09-29 12:00:00

חומרי לימוד