קורסי גושן מספקים ידע וכלים מעשיים לרופאי ילדים בקהילה וכן לאנשי מקצוע נוספים, בתחומי הרפואה ההתפתחותית וההתנהגותית, תוך התייחסות להיבטים פסיכוסוציאליים המשפיעים על בריאות והתנהגות ילדים, יחד עם חשיפה והיכרות עם השירותים הקהילתיים ותשתיות החינוך, הבריאות והרווחה הרלוונטיים לעבודתם.

ההכשרות מתקיימות במודלים של למידה פעילה ואינטגרטיבית, על מנת לקיים למידה מעמיקה, זכירה וברת יישום.

הקורס כולל הרצאות ודיוני מקרה ומאפשר לרופאי ילדים ומשפחה, צעירים וותיקים, העובדים בקהילה ובטיפות החלב, להרחיב את ארגז הכלים המקצועי שלהם ולתת מענה בנושאים כגון שינה, הרטבה ובריחת צואה, בעיות התנהגותיות, בעיות התפתחותיות קלות ועוד.

תאריך התחלה: 2019-11-04 13:00:00

תאריך סיום: 2020-06-15 13:00:00