מקום

מפגש וירטואלי בזום

תאריך התחלה: 2023-01-31 11:30:00

תאריך סיום: 2023-01-31 12:30:00

מספר מפגשים: מפגש 1 ללא עלות אך נדרשת הרשמה מראש

שעות: 11:30-12:30