מקום

מפגש וירטואלי בזום

תאריך התחלה: 2023-12-11 11:00:00

תאריך סיום: 2023-12-11 12:00:00

מספר מפגשים: מפגש 1 ללא עלות אך נדרשת הרשמה מראש

שעות: 11:00-12:00