תאריך התחלה: 2023-04-30 12:00:00

תאריך סיום: 2023-04-30 13:00:00